Updates


Testimonials

2 years ago
(Translated by Google) The quality is ok, after using some types, the macca is tastier and better than others, the rest of the products are good, in general the goods have a clear origin, so when eating, you can feel secure and taste better. (Original) chất lượng ok, sau khi dùng vài loại thì thấy macca ngon và chất lượng hơn chổ khác, các sản phẩm còn lại tốt, nói chung hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên khi ăn yên tâm và cảm giác ngon hơn.
- Chanh K
2 years ago
(Translated by Google) The quality of seeds is very delicious, especially macca, mixed nuts are varied (Original) Chất lượng hạt rất ngon, nhất là macca, mix các loại hạt thì đa dạng
- Tuyet T
2 years ago
(Translated by Google) Reasonable price, delicious food, enthusiastic owner (Original) Gía cả hợp lý, ăn rất ngon, cô chủ nhiệt tình
- Nguyễn N

Contact Us

Contact

Call now
  • 090 249 96 89

Address

Get directions
320/14 Trần Bình Trọng
Phường 4 quận 5
Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Vietnam

Business Hours

Mon:7:00 AM – 9:00 PM
Tue:7:00 AM – 9:00 PM
Wed:7:00 AM – 9:00 PM
Thu:7:00 AM – 9:00 PM
Fri:7:00 AM – 9:00 PM
Sat:7:00 AM – 9:00 PM
Sun:7:00 AM – 9:00 PM
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.